Content-Type: text/html

En påminnelse om möjlighet att söka spännande chefstjänst på KIB. Sista ansökningsdag den 20 augusti.

 

Ett av Universitetsbibliotekets (KIB) uppdrag på Karolinska Institutet (KI) är att utgöra ett stöd i lärandeprocessen. KIB söker nu den chef som ska leda avdelningen för IKT-pedagogiskt stöd som har i uppdrag att stödja metoderna för undervisning och lärande på KI och därigenom bidra till ökad kvalitet och attraktionskraft i KIs utbildningsprogram. I praktiken äger avdelningens verksamhet rum både inom ramen för universitetsbibliotekets eget ansvarsområde och i nära sammarbete med KIs utbildningsorganisation. Den IKT-pedagogiska verksamheten befinner sig i ett utvecklingsskede vilket innebär stora möjligheter att påverka hur KIB:s roll ska formas.

Mer info om denna spännande tjänst finner du på:

https://ki.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:108795/where:4/

 

Hälsningar Malin  Jenslin

 

 

Malin Jenslin| Chef för strategisk kompetensförsörjning & kvalitet

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket

171 77 Stockholm | Fe 200

08-524 84 145

[log in to unmask]">[log in to unmask] | ki.se