Content-Type: text/html

Borde vara av intressen också i Sverige …

/Elisabeth Hammam

KTH Biblioteket

 

From: [log in to unmask] [mailto:owner-biblioteknorg[log in to unmask]] On Behalf Of Sunniva Evjen
Sent: den 9 augusti 2016 15:41
To: BIBLIOTEKNO[log in to unmask]
Subject: Lunsjpåfyll på Nasjonal bibliotekdag: meråpne fagbibliotek

 

Gode bibliotekfolk,

I anledning Nasjonal bibliotekdag 1. september inviterer Norsk bibliotekforening Oslo/Akershus og Læringssenteret til Lunsjpåfyll om meråpne fagbibliotek.

Flere og flere fag- og folkebibliotek i Norge utvider åpningstidene sine. Biblioteket ved NTNU i Gjøvik har siden 2014 vært et meråpent bibliotek med en åpningstid på 126 timer pr. uke. Bibliotekleder Klaus Jøran Tollan deler sine perspektiver og erfaringer fra meråpentløsningen ved NTNU i Gjøvik. Læringssenter og bibliotek ved HiOA vil også fra høsten 2016 ha meråpenttilbud for sine studenter og tilsatte og leder ved biblioteket P48, Anne-Berit Gregersen, snakker mer om dette og hvordan de jobber for å få det på plass.

Gratis og åpent for alle! Ta med matpakken din! Vi står for kaffe og te, og feirer dessuten med kake i anledning dagen. NBF OA har stand ved inngangen.

Sted: Pilestredet 48

Tid: 11-12, med mingling i etterkant av arrangementet

 

Link til facebook-event: http://bit.ly/2axq6bP 

Beste hilsen

Sunniva Evjen,

På vegne av styret i NBF OA