Content-Type: text/html
Tänkvärt om vår norska kollegors sociala position. Övre medelklass tror jag inte att dom svenska kollegorna, trots
stort kulturellt kapital skulle placeras av våra sociologer. Bildning värderas inte längre högt i den typ av samhälle
vi lever i där rikedom går före allt.

Hämtat från Biblioteknorge

Apropos bibliotekarenes status:

Hos Bourdieu, spiller yrke en avgjørende rolle for plasseringen i det sosiale rom. I det norske Bourdieuinspirerte klasseskjemaet The Oslo Register Data Class Scheme, klassifiseres bibliotekarer som øvre middelklasse. Skjemaet er utarbeidet av Hansen, Flemmen og Andersen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO. Klasseinndelingen i ORDC er inndelt etter yrker, skjemaet er laget med utgangspunkt i bl.a nasjonale statistikker fra Statistisk sentralbyrå, og identifiserer personer som allerede har en posisjon.

 For spesielt interesserte kan man finne mer om skjemaet her:

http://www.sv.uio.no/iss/forskning/publikasjoner/memoranda/2009/2009-01.html

(selve skjemaet er på side 10)


Med hilsen
Bodil B Breivikås

Tlf 48128242
https://twitter.com/bodilbb
http://no.linkedin.com/in/bodilbb


--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]