Content-Type: text/html

Hej!

 

Webbplatsen frittord250.se ligger nu uppe! Den är tänkt som en samlande nod för myndigheter, organisationer och föreningar med aktiviteter under tryckfrihetsåret 2016.

 

Webbplatsen är ännu under uppbyggnad, men här finns alla svenska tryckfrihetsförordningar och tilläggsförfattningar samlade på en plats. Under taggen "Idag för 250 år sedan" kan man följa tryckfrihetsförordningens framväxt i realtid.

 

”Gå in och läs och sprid vidare!”, hälsar forskaren Jonas Nordin via undertecknad.

 

 

Med vänlig hälsning


Isabelle

-----------------------------------------
Isabelle Midy
Handläggare, fil.dr
Avdelningen för publik verksamhet, Enheten för kommunikation och e-tjänster

Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
Besök: Humlegården, Stockholm
Telefon: 010-709 31 54
Fax: 010-709 39 25

E-post: [log in to unmask]">isabelle.[log in to unmask]
Webb: www.kb.se  
PTänk på miljön innan du skriver ut denna e-post.