Content-Type: text/html Hej Kerstin!

Vi har bokcirkelkassar på Stadsbiblioteket i Göteborg.
Vi började med det i våras och de har nu börjat uppmärksammas
och blivit uppskattade.

Vänliga hälsningar


------------------------------------------------------
Eva Ranglin
Bibliotekarie

Stadsbiblioteket Göteborg
Box 5404
402 29  Göteborg
Tel +46 (0)31-368 34 24
[log in to unmask]

www.stadsbiblioteket.nu
www.goteborg.se/bibliotek
Från:        Kerstin Rydbeck <kerstin[log in to unmask]>
Till:        [log in to unmask],
Datum:        2015-09-13 18:51
Ärende:        [BIBLIST] Bokcirkelkassar - vilka folkbibliotek har det?
Sänt av:        BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Hej folkbibliotekarier!
Jag vet att så kallade "bokcirkelkassar" blivit allt vanligare på
folkbiblioteken de allra senaste åren. För mitt forskningsprojekt om
bokcirklar skulle det vara intressant att veta i vilka kommuner
biblioteken nu erbjuder sådana kassar. Finns de hos er?

Och finns några andra konkreta sätt hos er att försöka nå och serva
oberoende, privata bokcirklar?

Tacksam för alla svar från Er som vet något om detta!Vänliga hälsningar
/Kerstin Rydbeck


http://www.abm.uu.se/forskning/pagaende-forskningsprojekt/bokcirklar/?languageId=3

-----------------------------------
Professor Kerstin Rydbeck, Dekanus för Historisk-filosofisk fakultet
Inst. för ABM, Uppsala universitet
Postadress: Box 625, 751 26 Uppsala
Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Tel: 018-471 7978, fax: 018-471 1589, mobil: 070-683 45 49
[log in to unmask]
www.abm.uu.se