Content-Type: text/html

Ytterligare kursdatum inför hösten, utbildningen Webben 2015

 

Malmö 3-4/11, kursinbjudan skickas ut nästa vecka

Stockholm, datum och kursinbjudan skickas ut nästa vecka

 

 

Falun 22-23 oktober: Webben 2015 - utbildning för skolbibliotekarier, folkbibliotekarier samt pedagoger

 

Uppdatera dina kunskaper om webbens möjligheter 2015.

Omfattande och ambitiös kompetenshöjning om utvecklingen på webben inom tio nyckelområden.

 

Utbildningen är en uppföljning och en aktualisering av de kurser som tidigare erbjudits folk- och skolbibliotek samt pedagoger. Den ger en dagsaktuell bild av webben och dess möjligheter inom tio nyckelområden. Kursen är också ett utmärkt stöd för de som arbetar som studiebibliotekarier eller med olika en-till-en-satsningar. Observera att kursen riktar sig till alla typer av bibliotekarier. Dag 2 av utbildningen är av samma vikt för folkbiblioteken som för skolbiblioteken. De snabbt framväxande möjligheterna för fortbildning och livslångt lärande på webben skapar nya förutsättningar för utbildning och kunskapsinhämtning. Här kan folk- och skolbibliotek spela en mycket stor roll. Både som användare, förmedlare och producenter av resurser. Kursen riktar sig givetvis också till skola och pedagoger.

 

Dag 1 behandlar sju olika avsnitt

Begreppet webbkännedom och dess tillämpning i det dagliga arbetet i bibliotek och skola, dagsaktuell status för söktjänster och sökmetodik, begreppet de tre webbarna och arkiveringen av webben, webbens allt vassare översättningsmöjligheter, Creative Commons och licensfrågor, digitaliseringen av kulturarvet nationellt och globalt, omvärldsbevakning för bibliotek och skola.

 

Dag 2 (den Globala utbildningsmöjligheten) ägnas avsnitt åtta, nio och tio – appar, webbens verktyg samt Webben som plattform för lärresurser, fortbildning och livslångt lärande.

Här pågår en utveckling med potential att genomgripande förändra villkoren för både bibliotek och skola. TEMAT för dagen illustreras av R. David Lankes - ”A new librarianship based not on books and artifacts only but on knowledge and learning; /../ suggesting a new mission for librarians: to improve society through facilitating knowledge creation in their communities”

Ett helt nytt avsnitt Webben, litteraturen och boken ingår också i dag 2.

 

Kursen började genomföras under 2013 inom Skolbibliotekarielyftet samt BESÖK (folkbiblioteken i Östergötland) och har därefter genomförts i Värmland, Västernorrland, Jämtland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Skåne, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Nynäshamn, Nacka, Värmdö, svensktalande Finland, Umeå samt andra län och kommuner. 

 

Hör gärna av dig för mer information och referenser till [log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Detaljerat innehåll samt synpunkter på kursen

www.itpedagogen.com/webben2014/folkoskolbib/

 

* IT-pedagogen Umeå har under en period av 20 år genomfört mer än 1 200 utbildningar för bibliotek och skola. Utbildningarna har fått mycket högt betyg för genomförande, innehåll och dokumentation.

 

 

Anmälan

Frågor samt anmälan skickas till [log in to unmask]">[log in to unmask]

Begränsat antal platser.

Sista anmälningsdag 3 september

 

Lokal och tider

Högskolan Dalarna, Falun

09.15-16.15 båda dagarna

 

Kostnad

1840 SEK båda dagarna

980 SEK en dag

Moms tillkommer

Jag rekommenderar att du försöker gå båda dagarna

Prioritet ges till de som anmält sig för att gå hela kursen

 

Välkommen med din anmälan!

 

 

Bästa hälsningar,

Ronny Andersson

IT-pedagogen Umeå

070/6647527

[log in to unmask]">[log in to unmask]