Content-Type: text/html

 

Nu är anmälan öppen till KB:s årliga bibliotekschefskonferens:

 

http://www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2015/Bibliotekschefskonferens-18-19-november-2015/

 

Välkommen!

 

PS Hälp oss gärna att sprida länken! Stort tack.

 

**************************

Carina Heurlin Fernold

Handläggare

Nationell bibliotekssamverkan

Publik verksamhet

Kungl. Biblioteket

www.kb.se

Mobil 010 709 36 55