Content-Type: text/html

Hej, 


Idag lanserar Chalmers bibliotek en temawebb som alla är välkomna att titta på: stories.lib.chalmers.se.

Stories är ett komplement till våra andra digitala kanaler och här berättar vi om vår historia och framtid i ett format som närmast kan beskrivas som en digital folder.

 

Verksamheten beskrivs utifrån sex olika perspektiv: Education, Information resources, Scholarly communication, Learning environment, The way we work och Virtual learning. Dessa kompletteras av tre fördjupande texter. En av dem är ”Then and now” där vi grävt i bibliotekets historiesamling Chalmeriana. Även tidslinjen ger en överblick av bibliotekets historia. I projektet har vårt webb- och kommunikationsteam samarbetat med konstnären Anna Lena Mayor Ekeblad.


Webbplatsen ger en överblick av Chalmers biblioteks verksamhet och arbetssätt i färg, form, film och kortare text. Sidan kommer att användas vid framtida studiebesök och presentationer och kan även vara av intresse för de som vill veta mer om Chalmers bibliotek. Temawebben ersätter således inte vår nuvarande webb (lib.chalmers.se) utan är tänkt som ett komplement. 


http://stories.lib.chalmers.se


Mvh, 


Mikael Weiss
Bibliotekarie | Librarian 
+46(0)31 772 57 85
+46(0)733 26 10 22
[log in to unmask] 

Biblioteket | Chalmers Library
Chalmers tekniska högskola | Chalmers University of Technology
SE-412 96 Göteborg, Sweden
www.lib.chalmers.se