Påminnelse om kostnadsfritt inspirationsseminarium på Tekniska museet 15/9, arrangemang av föreningen IdeK:

Hur får vi digitala projekt att handla om människor? Hur producerar vi smarta lösningar med liten budget?

Lyssna till inspirerande berättelser av experter från Tyskland, Nederländerna och England. Få inblick i unika och inspirerande digitala projekt, som alla använder innovativa sätt att engagera. Kostnadsfritt eftermiddagsseminarium med IdeK den 15/9 kl. 14–16, på Tekniska museet i Stockholm. Språk: Engelska.

Föredragshållare 

‘Understanding the visitors’ voice’ by Mariet Erica, Online Communications Manager, Van Abbemuseum, Eindhoven, Nederländerna
Mariet arbetar på ett av de mest välkända holländska museerna, Van Abbemuseum. Hon experimenterar konstant för att skapa nya upplevelser för publiken. Målet är inte locka alla till museet utan hitta och engagera en passionerad publik.

‘Giving shape to ideas with LEGO’ by Cori Moore, Innovation Consultant, Berlin, Tyskland
Cori är intresserad av att skapa en brygga mellan digital innovation och människor. Hon ägnar mycket tid åt att arbeta med publiken, för att förstå deras behov. Ett viktigt sätt är att arbeta med prototyper, som genom lekfulla metoder snabbt lockar fram kreativiteten hos deltagarna.

‘Building a prototype for a Smart City’ by Abhay Adhikari, Digital Identity Strategist, York, UK
Abhay arbetar med utvecklingen av smarta städer, där digital teknik utgör centrala verktyg och där människan står i centrum. Abhay utvecklar nya sätt att engagera målgrupperna, dvs. stadens invånare, för att skapa bättre samhällsservice.

Digital Identity Programme 2015

Dessutom delar deltagare från den ettåriga utbildningen Digital Identity Programme med sig av sitt pågående arbete med att använda digitala metoder med publiken i centrum.

Anmälan

Det här är en öppen inbjudan till alla som arbetar med, eller planerar, sociala digitala projekt. Vi vill ha din hjälp att skapa en engagerande träff för nätverkande och erfarenhetsutbyte. Ta med en kollega, inspireras och knyt nya kontakter!
http://www.idek.se/the-power-of-the-prototype/ 

Mvh Kajsa Hartig