Content-Type: text/html

Hej!

 

Ni vet väl att alla KB:s monterprogram går att se i efterhand både på KB:s hemsida och på Youtube?

 

 

Med vänlig hälsning


Isabelle

-----------------------------------------
Isabelle Midy
Handläggare, fil.dr
Avdelningen för publik verksamhet, Enheten för kommunikation och e-tjänster

Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
Besök: Humlegården, Stockholm
Telefon: 010-709 31 54
Fax: 010-709 39 25

E-post: [log in to unmask]">isabelle.[log in to unmask]
Webb: www.kb.se  
PTänk på miljön innan du skriver ut denna e-post.