Content-Type: text/html
DIK:s rapport, med titeln: "Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare. En rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek" finns nu att ladda ner.

http://www.dik.se/media/3572/dik_arbetsmiljoerapport_1_enkelsidor.pdfDN:s ledare: Erik Helmerson: Det måste bli lugnt på biblioteken


Klipp:

Kanske minns ni vårens debatt om stök på svenska bibliotek. Det var Paulina Neuding som först lyfte frågan i en SvD-ledarkrönika. Hon gav ett pärlband av exempel på bibliotek som haft problem med stökiga ungdomsgäng, trakasserier och hot.

En delvis annorlunda bild gavs av några av beslutsfattarna. Längst gick kanske Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening, som raljerade över ”tysthetsnormen”. Senare backade han något men vidhöll att det är viktigt att ”föra in fler perspektiv på tysthet”.

​Klipp:

För det är lätt att få känslan att när bara bibliotekarierna klagar, eller besökarna, är det lättare att vifta bort. Då kan man komma med funderingar om att bryta tysthetsnormer och klyschor om att ”biblioteken är till för alla” – som om fler, inte färre, skulle lockas till lokaler som är otrygga. Som om det vore lika acceptabelt att vilja störa andra som att vilja slippa bli störd.


Här är föreningens reaktion på rapporten

Klipp:

– Bibliotek ska vara en trygg plats för både personal och besökare. Rapporten understryker behovet av att bibliotekens huvudmän säkerställer tillräckliga resurser för bemanning och kompetensutveckling för personalen, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening.


Jan--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]