Content-Type: text/html

 

Almedalsbiblioteket söker en bibliotekarie

Anställning vid Uppsala universitetsbibliotek, tjänstgöring i Visby

 

Obs! Ansökan senast 27 september!

 

Almedalsbiblioteket är ett integrerat folk- och forskningsbibliotek.

Vi har som uppdrag att erbjuda hela det gotländska samhället en fullständig biblioteksservice samt svara för vetenskaplig informationsförsörjning till studenter och forskare på Campus Gotland vid Uppsala universitet.

Almedalsbiblioteket är ett bibliotek för alla, en mötesplats för människor med olika informationsbehov och en länk mellan universitetet och det gotländska samhället.

 

Läs mera här:

http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=70619

 

Välkommen med din ansökan.