Content-Type: text/html
Till bibliotek som deltar i eMedborgarveckan
På grund av det stora intresset är det inte möjligt att uppehålla ett aktuellt aktörsregister. Därför kommer detta utskick via Biblist och Skolbib. 

Hej! En vild gissning är att vi nu är 375 aktörer som kommer att genomföra aktiviteter under eMedborgarveckan! Det är fantastiskt! Sedan anmälningen stängdes har ett antal nya aktörer bett att få vara med och därför har vi sagt att alla som vill kan delta - oavsett anmälan! Info om detta finns på www.sambruk.se, där ni också hittar loggan, affischerna etc. Ni som anmälde er före 4 sept ska också ha fått ett fysiskt utskick.
Kungl. biblioteket, KB har skrivit ett pressmeddelande som den som vill kan använda. Jag lägger texten här nedan. Klipp, klistra och profilera/anpassa efter din organisation! Skicka till lokalpress, radio, TV. Kom ihåg att lägga till eMedborgarveckans logga!
I slutet av nästa vecka är nya Digidelwebben klar. Håll utkik! Där kommer också en rolig aktivitet alla som vill, ung som gammal kan delta i under oktober månad.
På Facebooksidan för Digidelnätverket https://www.facebook.com/groups/1412659739007569/ finns också material, bl a listan över aktörer från den formella anmälan, sorterade postnummersvis (ligger under Filer) OBS att de som tillkommit efter 4 sept inte finns med.
Hör av er om ni behöver bolla något!
Varma hälsningar
Ann 
Ann Wiklund
nationell projektledare Digidelnätverket/eMedborgarveckan 2015
[log in to unmask]">[log in to unmask]
Skype: ann.wiklund2

För Pressmeddelande  •  2015-09-15 11:21 CEST

Rekordstor eMedborgarvecka! 


Försäkringskassan, Skatteverket, biblioteken - närmare 250 aktörer i gemensam satsning för ökad digital delaktighet

Rekordstor eMedborgarvecka! 
Försäkringskassan, Skatteverket, biblioteken - närmare 250 aktörer i gemensam satsning för ökad digital delaktighet

Den nationella kampanjveckan eMedborgarveckan lockar i år ett rekordstort antal myndigheter, folkbibliotek och ideella organisationer i en gemensam kraftsamling för att hjälpa medborgare med de digitala tjänsterna. Kampanjveckan pågår den 5 till 11 oktober och har ökad användning av e-tjänster samt ökad digital delaktighet som veckans fokus. 

eMedborgarveckan bygger på frivilliga insatser för att öka den digitala delaktigheten och bakom initiativet ligger Digidelnätverket. Nytt för i år är att samtliga 57 servicekontor inom Försäkringskassan kommer att delta liksom ett antal av Skatteverkets och Pensionsmyndighetens servicekontor. Andra deltagare är till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap liksom flera kommuner. 
I likhet med tidigare år är antalet anmälda bibliotek stort över hela landet. I år kommer Kungl. biblioteket att delta som aktör med ett eget program.

eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus. Veckan består av lokala, regionala och nationella insatser och aktiviteter från deltagande aktörer. Syftet är att öka den digitala delaktigheten och kunskap om och användningen av främst offentliga e-tjänster. Under veckan kommer allmänheten att erbjudas ett varierat program med workshops, användarstöd, föreläsningar och många möjligheter att prova på tjänster och teknik.
Under veckan genomförs även Dyslexiveckan.


 Nätverket Digidel är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som arbetar för ökad digital delaktighet i Sverige. Nätverket bildades efter att kampanjen Digidel2013 avslutades i december 2013.  Läs mer om Digidelnätverket och eMedborgarveckan här: http://www.sambruk.se

En ny hemsida lanseras månadsskiftet sept/oktober: www.digidel.se

 Mer information:


Kampanjledare Ann Wiklund, [log in to unmask]">[log in to unmask]  076-776 16 88 

Kontakt Kungl. biblioteket KB Elisabet Ahlqvist