Content-Type: text/html

Välkommen att möta Kungl. biblioteket i monter E04:39 på  Bok & Biblioteksmässan!

Nästa år fyller den svenska tryckfriheten och offentlighetsprincipen 250 år och i vår monter uppmärksammar vi det fria ordet. Förutom ett brett monterprogram har vi en ny skrift om 1766 års tryckfrihetsförordning. 

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg och nationella samordnaren Erik Fichtelius berättar om arbetet med en nationell biblioteksstrategi. Välkommen till vår monter på torsdagen kl 10.10 samt 17.15 samt på fredagen kl 10.30. Efter presentationerna finns de på plats för att svara på frågor.

I vår monter arrangerar vi en rad olika programpunkter. De presenteras närmare på vår webb http://www.kb.se/aktuellt/evenemang/Bok--och-bibliotek/

Här finns vårt monterprogram som pdf-fil http://www.kb.se/dokument/BoB_2015_webb.pdf

Varmt välkomna!

Peter Axelsson

-----

Peter Axelsson
Kommunikationsstrateg
Ledningsstöd

Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
Besöksadress: Humlegården, Stockholm
010-709 33 21
070-007 33 21
Twitter @peterax