Content-Type: text/html
Frågan gällde inte hur journalister arbetar i allmänhet utan hur man spårar en enskild nyhet.

                                                         

Ingrid BergenuddDate: Tue, 22 Sep 2015 13:01:43 +0200
From: [log in to unmask]
Subject: Re: [BIBLIST] Nyheters ursprung
To: [log in to unmask]

Hej Ingrid!
Ett tips är att kolla MIK-rummet om medielogik och källkritik: https://mik.statensmedierad.se/mediers-roll/medielogik
Ett annat tips är att kolla in exempelvis journalisttips.se eller liknande, för att sätta sig in i hur journalister hittar nyheter: http://journalisttips.se/2012/09/19/sa-hittar-du-nyheter-101-metoder-som-fungerar/
 
Hälsningar
Charlotte Högberg
 
 
 
2015-09-22 12:51 skrev Ingrid Bergenudd:
Hej!
En klass på vår skola ska arbeta med att undersöka ursprunget till nyheter. Det gäller enskilda nyheter, alltså inte hur det i allmänhet går till med nyhetsbyråer etc. Är det någon som har något bra tips?
 
                                                                                     Hälsningar
                                                                                      Ingrid Bergenudd

Ingrid Bergenudd