Content-Type: text/html

Sista chansen att söka till Riksdagsbibliotekets kurs

 

Riksdagskunskap för bibliotekarier

 

Välkommen med ansökan till höstens kurs

som anordnas den 11-13 november på Riksdagsbiblioteket i Stockholm.

 

Kursen vänder sig till yrkesverksamma bibliotekarier som vill lära sig mer om riksdagens arbetsformer samt om dokumenten i lagstiftningsprocessen.

Övningar i riksdagstrycket ingår - såväl det tryckta som det webbaserade. Sista kursdagen ägnas åt EU och EU-dokumenten.

 

Vid kurstillfället erbjuds 25 deltagare plats. Den sökandes motivering är av stor vikt vid urval.

 

Kursen är avgiftsfri.

Resa, två hotellnätter och måltider betalas av kursdeltagarna själva.

 

Ansökningstiden för höstens kurs går ut den 29 september. Mer information om kursen hittar du på riksdagens hemsida:

 

http://www.riksdagen.se/sv/Start/Bibliotek-startsida/Kurser-och-evenemang/Bibliotekariekursen/

 

Observera att ansökan endast kan ske via det elektroniska ansökningsformuläret.

 

Kristina Lindberg

kursansvarig

 

tel. 08-786 4206

[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tänk på miljön – skriv inte ut i onödan
Think sustainable – don't print unless you have to