Content-Type: text/html
Med den frågan inleds en ledare i UNT.

Klipp:

När det handlar om ett bibliotek så är den rimliga innebörden av principen om likabehandling att Sjunnessons bok ska kunna köpas in och finnas tillgänglig precis som böcker skrivna av andra personer. Men biblioteket har naturligtvis ändå rätt att säga nej till möten i sina lokaler som kan anses strida mot verksamhetens övergripande syfte


På sitt twitterkonto skriver Alexander Bard

"Idioterna på Uppsala Tidning (sic) har ingen kunskap om yttrandefrihet" och att tidningen "bör stängas ner" i syfte att lära UNT en läxa.


Jan Sjunnessons egen kommentar till ledaren


Jan--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]