Content-Type: text/html
Sveriges Radios kulturchef Mattias Hermansson
​s sammanfattar veckans debatt om biblioteksstöket
på ett fint balanserat sätt och sätter in den i samhällsutvecklingen.

Några klipp:

​"​
Debatter som den om bibliotekseländet tenderar också att ligga på flera nivåer: Utöver själva sakfrågan, också en diskussion om hur det samhälle man ser skiljer sig från det man vill ha. Och ibland finns där en jakt på syndabockar.

Det är en viktig uppgift för Kulturnytt att göra kött och blod och ljud av kulturfrågor som debatteras i medierna. Prata med såväl dem som drabbats av en oacceptabel situation, som med dem som lyckats vända en negativ utveckling. Den genomlysning som Kulturnytts reporter Emma Engström gjort visade ingen entydig bild av verkligheten bakom debatten.
​"​

​Klipp:

​"​
Man kan möjligen betrakta resultaten i undersökningen som ett uttryck för något annat tidstypiskt: En ökad polarisering, ett mindre homogent samhälle där generella sanningar blir färre. Där A inte märker av några problem alls, kan B ha fått det mycket värre. En sådan verklighet samspelar dåligt med en av den vanligaste metoderna i journalistik: Den som slår fast en växande siffra som beskriver ett allmängiltigt problem som förväntas uppröra många.
​"


Jan​


--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]