Content-Type: text/html

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg kommenterar Vårändringsbudgeten:


Nu förverkligar vi en nationell biblioteksstrategi 


– Det här är ett uppdrag till nationalbiblioteket att ta fram en plan för hur nationens bibliotek tillsammans ska samverka för nationens bästa. Det säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg i en kommentar till regeringens vårändringsbudget som gav besked om att Kungl. biblioteket, KB, får i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom hela biblioteksväsendet samt fortsätta arbetet med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris.

 

– Strategin ska ge svar på bibliotekens roll i samhället, användarnas behov, nya medier, teknisk utveckling, nationell infrastruktur mm. Genom samarbete kan biblioteken optimera användningen av resurser för att ge människor tillgång till information vilket är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. Strategin behöver därför också ge svar på frågor om nationell samordning av digitalt långtidsbevarande av biblioteksmaterial liksom andra frågor kring fysiska och digitala samlingar, säger Gunilla Herdenberg.

 

– Jag är glad och stolt över att vi har fått ett förtroende som innebär att nationalbiblioteket på allvar kan uppfylla uppdraget att ha överblick och utveckla biblioteksväsendet. Vi avser att tillsammans med hela bibliotekssverige och övriga relevanta myndigheter samverka kring det här uppdraget.

KB kommer bjuda in till en första träff under maj månad. Vårändringsbudgeten behandlas av riksdagen i juni.-----

Peter Axelsson
Kommunikationsstrateg
Ledningsstöd

Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
Besöksadress: Humlegården, Stockholm
010-709 33 21
070-007 33 21
Twitter @peterax