Content-Type: text/html

Tidigare i morse skickade jag ut en påminnelse om konferensen Sharing is caring i Stockholm.

Tyvärr råkade jag skriva fel datum i ämnesraden, men i resten av brevet står det korrekta datumet: 24 april 2015.

 

http://www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2015/Sharing-is-caring---en-heldag-om-digitala-utmaningar-for-informationsforsorjning-och-resursdelning/

 

Sista anmälningsdagen är 15 april.

 

Sharing is caring – en heldag om digitala utmaningar för informationsförsörjning och resursdelning

Det öppna biblioteket ingår i ett globalt sammanhang, delar med sig av sina samlingar och bidrar till informationsfrihet, samtidigt som perspektivet har förskjutits till användare som mer och mer sköter sin informationsförsörjning på egen hand. Användare, resurser och system – hur går ekvationen ihop? Välkommen till en konferens om fjärrlån, resursdelning och referensarbete.

Program

09.30 – 10.00                   Registrering och kaffe

10.00 – 10.05                   Välkommen

10.05 – 10.55                   Ophavsretten og bibliotekerne
Harald von Hielmcrone, Danmark

10.55 – 11.25                   MIK och ett uppdaterat referensarbete
Gunilla Fors, Malmö stadsbibliotek

11.30 – 12.40                   Lunch

12.40 – 13.00                   LIBRIS XL – en länkad vision
Anna Berggren, Kungl. biblioteket

13.00 – 13.30                   En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling
Cathrine Undhjem och Ruth Ørnholt, Norge

13.30 – 13.50                   Kvalitet i referensarbetet på Twitter
Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm

13.50 – 14.20                   Handledning i KIB-labb – en akademisk verkstad i biblioteket
Lotta Janson, Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket

14.20 – 14.50                   Effektkartor, stödraketer och bakelser – hur kan vi möta den allt snabbare utvecklingstakten?
Johanna Olander, Kungl. biblioteket

14.50 – 15.15                   Fika

15.15 – 15.35                   Sökverktyg med användarfokus – hur Södertörns högskolebibliotek har utvecklat sitt discoveryverktyg
Rickard Karlsson, Södertörns högskolebibliotek

15.35 – 15.55                   Svenskarna och internet 2014
Pamela Davidsson, .SE

15.55                                Tack

fredag 24 april
World Trade Center, Stockholm
Konferensavgift: 1150 kr
Anmälan: se Kungl. bibliotekets webbplats

Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Malmö stadsbibliotek, Regionbibliotek Stockholm samt Kungl. Biblioteket

 

 

Vänligen,

 

Bertine Pol Sundström

 

----------------------------------------------

Sveriges depåbibliotek och lånecentral

901 78 UMEÅ

[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

[log in to unmask]">bertine[log in to unmask]

090-163373

www.sverigesdepabibliotekochlanecentral.se