Content-Type: text/html

Forskares och studenters användning av LUBsearch: En studie i användning av och användbarhet hos ett discoverysystem är rapporttiteln från en större användarundersökning kring Lunds universitets discoverysystem (EBSCO Discovery Service, EDS) som gjordes 2014.

 

I undersökningen kombinerades två metoder, användbarhetstest och webbenkät, för att identifiera svagheter och för att få en bild av användningen och nöjdheten med systemet. Resultatet ligger nu till grund för utvecklings- och förbättringsarbete kring de delar av systemet som går att påverka lokalt.

 

Rapporten finns att ladda ner från LUP: http://lup.lub.lu.se/record/4813614

 

Kontakta oss gärna!

 

Vänliga hälsningar

Jonas Fransson ([log in to unmask]lu.se">[log in to unmask]) & Maria Ohlsson ([log in to unmask]">[log in to unmask])

Universitetsbiblioteket, Lunds universitet