Content-Type: text/html
Hej!

Diskussionen i sig är intressant och om Biblist är rätt forum eller inte kan inte jag avgöra. Det jag däremot ser är att vissa slänger ut s k brandfacklor och får igång en hätsk diskussion som slutar i personangrepp, diverse påhopp och en ibland mycket otrevlig ton. En del försöker då påpeka att man ska hålla god ton osv men då har man kommit igång och då försvinner också själva sakfrågan in i dessa anklagelser och motanklagelser. Jag har sett en del sådana diskussioner på Biblist. Många kanske inte vill lägga sig i en sån diskussion då  låter man bli helt enkelt och då får man ingen större diskussion med olika infallsvinklar...

Med Vänlig Hälsning

Lisa Åström


Den 22 mars 2015 10:59 skrev Daniel Forsman <[log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]>:
Det här är inte en principdekleration. Biblist har funnits sedan 1993 och under åren har många olika typer av frågor avhandlats. Ibland får vissa ämnen kritik för att vara irrelevanta. När vi diskuterade listans vara eller icke vara för en tid sedan fick jag via enskilda mail ta del av en mångald perspektiv på listans nytta, fokus och omfång. Jag tror helt enkelt att listan blir vad medlemmarna gör den till. Det betyder att det är helt och hållet upp till medlemmarna vad man vill försöka diskutera. Ibland kommer det att bli diskussioner, ibland kommer det bli monologer, ibland obesvarade påståenden eller frågor. Det är tydligt att prenumeranterna själva väljer när och vad de vill diskutera. Det har kommit att bli kulturen för listan, såväl för deltagande som ämnesval.

Det jag tänker är viktigt att hålla ett öga på från administratörshåll är klimatet och tonen på listan. Att provocera genom upprepade personangrepp är t ex något som vi vill stävja. Så att hålla god ton verkar vara lämpligt. Om det går överstyr och inte bättras kommer personer att stängas av från listan. Den som fattar ett sådant beslut blir jag efter diskussion i redaktörsgruppen. Då det inte finns någon etablerad uppförandekod blir ett sådant beslut helt subjektivt. 

Så det är fritt fram att diskutera politiska frågor. Jag tycker det verkar lämpligt om frågorna har en beröringspunkt med biblioteksverksamhet. För att det skall bli en diskussion som personer vill delta i tror jag man bör tänka på ton, ämnesval och att vara inbjudande. Då ökar förmodligen sannolikheten att medlemmarna vill delta och bidra. Om inte så blir det ett inlägg som snabbt hamnar i papperskorgen och sökmotorernas cache.

Daniel Forsman


From: jonas aghed <[log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]>
Reply-To: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask].se" target="_blank">[log in to unmask]>
Date: Tuesday 17 March 2015 12:14
To: "[log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]" <[log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]sunet.se>
Subject: [BIBLIST] bibliotek och yttrandefrihet (politik)

För ett snabbt, direkt åsikts- och informationsutbyte om biblioteksfrågor vet jag inget forum som är bättre än Biblist. Biblist är viktigt för mig och jag tror Biblist (eller ett likvärdigt forum) är viktigt för hela biblioteks-Sverige.

 

En viktig, aktuell fråga för alla som arbetar på och är delaktiga i styrning av bibliotek, är den om vilka politiska ramar som ska gälla för bibliotekens programverksamhet, med föredrag, utställningar och debatter etc.

 

Som jag har begripit det är det fritt fram att diskutera politiska frågor – frågor som rör samhällelig maktfördelning – på Biblist, förutsatt att a) frågorna rör biblioteksverksamhet och att b) de som deltar i diskussionen håller ”god ton”. Stämmer det? Hur ställer sig egentligen administratörerna av Biblist? Det skulle vara trevligt, tycker jag, med någon liten principdeklaration därifrån.

 

Mitt första inlägg förra veckan om det stoppade föredraget på Helsingborgs stadsbibliotek var en testballong, kan man säga. Jag ville uppmärksamma någonting som jag tyckte var fel, men jag ville också se vad jag fick för reaktioner på ett inlägg som handlade om yttrandefrihet, men inte tog avstamp i någonting som hade med Lars Vilks eller islam att göra. Tyvärr fick jag ungefär det gensvar jag trodde att jag skulle få. En som alltid kommer med konstruktiva inlägg gjorde det nu också, en som ideligen kräver uppställning för Lars Vilks lyste med sin frånvaro, en tyckte att diskussionen inte platsade på Biblist, och i övrigt var det tyst.

 

Jag tycker det märks en tendens i det svenska offentliga samtalet i allmänhet och diskussionen runt bibliotekens verksamhet mer specifikt, till såväl ”danskifiering” som ”amerikanisering”. Med ”danskifiering” menar jag att folk som talar sig varma för yttrandefrihet för alla som vill dissa en viss religion med ursprung på den arabiska halvön, samtidigt, lustigt nog, ofta är snåla med yttrandefrihet till alla som inte håller med dem. Och med ”amerikanisering” menar jag att offentliga institutioner som till exempel bibliotek börjar uppvisa en ängslighet som tar sig uttryck i att utställningar eller föredrag eller liknande som kan uppfattas som ”partsinlägg”, för att få ske eller hållas måste ”balanseras” med deltagande från det som förmodas vara ”motparten”. Det senare finns det alltså gott om exempel på från USA, där till exempel fundamentalistiska kristna i vissa stater kräver och ibland också får igenom att skolundervisning om arternas evolutionära utveckling ska ”balanseras” med undervisning om kreationism. Men här är ett exempel på svensk ängslighet; den som skriver är den tidigare kulturskribenten på Helsingborgs Dagblad, Sören Sommelius: http://www.nyakultursoren.se/?p=953. Och om danskifiering kan man läsa i Lena Sundströms långa artikel i DN i söndags: http://www.dn.se/kultur-noje/de-kallar-oss-de-anstandiga.

 

Hälsningar

Jonas Aghed

bibliotekarie på Bromma gymnasium

(de åsikter jag uttrycker är mina egna, inte min arbetsplats…)

 

 

 

 

 

 

 

 
--
Lisa Åström
Rosendalsgymnasiet, Uppsala
018-727 33 53