Content-Type: text/html

Hej,

Jag är intresserad av att förvärva Svensk Författningssamling, årgångarna 1875-1889 + 1892 (inkl. bihang) om något bibliotek skulle sortera ut detta; jag kan naturligtvis tänka mig att komma och plocka ner delar eller hela SFS om det föredras.

Jag köper och säljer mycket rättsvetenskaplig litteratur och kan annars tänka mig ett byte, t.ex. mot SFS (1980 – 2002), Regeringsrättens årsbok (1985-2009, endast år 1988 saknas), Naumanns tidsskrift (komplett 1864-1888 i mycket fint skick) eller annat som kan vara av intresse – säg till, så återkommer jag med komplett lista. 

Vänliga hälsningar,

Alexander