Content-Type: text/html
Som sagt: Utan att ta ställning till om man gjorde rätt eller fel i Helsingborg.

Vad som än råkar stå på svenska Wikipedia just idag så är de närmare omständigheterna kring händelserna ännu oklara (kanske är inte Biblist rätt forum för att gå in i detalj på vilka undersökningar som pågår). Det har dock inte hindrat de båda sidorna i Ukrainakonflikten från att använda händelsen som slagträ i propagandakriget. Ena sidan har hävdat att branden var planlagd av ukrainska fascister, den andra sidan har bl.a. påstått att det hela var en av Kreml iscensatt provokation avsedd att ytterligare spä på oron i östra Ukraina. En del menar istället att utgången snarare var en kombination av upphetsad stämning på båda sidor och olyckliga omständigheter.

Utställningen är av allt att döma en klar partsinlaga från den ena sidan och avsedd att ytterligare underblåsa redan hätska stämningar. Bör man medverka till sådant? Bör man i så fall ge även den andra sidan möjlighet att presentera sin lika agitatoriska version? 

Bengt Nilsson


Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [[log in to unmask]] för jonas aghed [jonas[log in to unmask]]
Skickat: den 11 mars 2015 00:17
Till: [log in to unmask]
Ämne: Re: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] politiker censurerar bibliotek

Men Bengt, yttrandefrihet ska väl inte gå ut på att bara de som säger "rätt" saker får lov att prata? Det är väl liksom det som är själva poängen med yttrandefrihet?

Och vadå "närmare omständigheter" är "oklara"? Det är klarlagt att 42 proryska aktivister brändes inne i vad som klassas som en mordbrand och att den ukrainska regeringen inte precis har sprungit benen av sig för att hitta förövarna. Om detta kan du läsa överallt, slänger in Wikipedias artikel av dagens datum här: http://en.wikipedia.org/wiki/2_May_2014_Odessa_clashes.

Och om det som skulle hållas på stadsbiblioteket i Helsingborg var en partsinlaga, än sen? Har det gått dig förbi att Lars Vilks sedan flera år tillbaka propagerar för och frotterar sig med islamofober? Inte hindrar väl det hur många människor som helst, flera stycken här på Biblist, exempelvis, att hävda att bibliotek gör fel när de inte ger honom tid och utrymme att framträda? Konsekvens, hallå?

Hälsningar
Jonas Aghed
bibliotekarie på Bromma gymnasium

Date: Tue, 10 Mar 2015 17:26:49 +0000
From: [log in to unmask]
Subject: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] politiker censurerar bibliotek
To: [log in to unmask]

Utan att ta ställning i  själva sakfrågan: 

De närmare omständigheterna runt händelserna i Odessa i början av maj 2014 är i nuläget utomordentligt oklara. Det inträffade har använts politiskt av båda parter, vilket inte direkt underlättat undersökningsarbetet. Utställningen är av allt att döma en tydlig partsinlaga från den ena sidan, d.v.s ytterst en del i det  pågående propagandakriget mellan Kiev och Moskva.

Bengt Nilsson

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [[log in to unmask]] fr jonas aghed [jonas.a[log in to unmask]]
Skickat: den 10 mars 2015 14:17
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] politiker censurerar bibliotek

Jag kan ha missat något, men det synes mig som om det faktum att en moderat politiker i Helsingborg efter politiska påtryckningar stoppade en planerad utställning på stadens stadsbibliotek har fått noll uppmärksamhet i detta forum. Det är alltså ett klockrent fall av åsiktscensur; inte som när vissa bibliotek själva, av säkerhetsskäl, bestämmer sig för att ställa in planerade föredragshållningar. De som på Biblist brukar framställa sig som förkämpar för yttrandefriheten verkar ha missat detta helt och hållet. Länkar till artiklar om det hela:

www.aftonbladet.se/kultur/article20340107.ab

http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2015/02/17/patryckningar-staller-in-mote-om-ukraina/

Hälsningar
Jonas Aghed
bibliotekarie på Bromma gymnasium