Content-Type: text/html
Jag kan ha missat något, men det synes mig som om det faktum att en moderat politiker i Helsingborg efter politiska påtryckningar stoppade en planerad utställning på stadens stadsbibliotek har fått noll uppmärksamhet i detta forum. Det är alltså ett klockrent fall av åsiktscensur; inte som när vissa bibliotek själva, av säkerhetsskäl, bestämmer sig för att ställa in planerade föredragshållningar. De som på Biblist brukar framställa sig som förkämpar för yttrandefriheten verkar ha missat detta helt och hållet. Länkar till artiklar om det hela:

www.aftonbladet.se/kultur/article20340107.ab

http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2015/02/17/patryckningar-staller-in-mote-om-ukraina/

Hälsningar
Jonas Aghed
bibliotekarie på Bromma gymnasium