Content-Type: text/html

Glöm inte att anmäla dig till den nationella fjärrlånekonferensen!

Sharing is caring - en heldag om digitala utmaningar för informationsförsörjning och resursdelning

Det öppna biblioteket ingår i ett globalt sammanhang, delar med sig av sina samlingar och bidrar till informationsfrihet, samtidigt som perspektivet har förskjutits till användare som mer och mer sköter sin informationsförsörjning på egen hand. Användare, resurser och system – hur går ekvationen ihop? Välkommen till en konferens om fjärrlån, resursdelning och referensarbete.

Fredag 24 april 2015
Stockholm, World Trade Center, sal New York
Konferensavgift: 1150 kr
Anmälan: se Kungl. Bibliotekets webbplats
Moderator: Anna Swärd Bergström

Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Regionbibliotek Stockholm, Malmö stadsbibliotek samt Kungl. Biblioteket

Program

09.30 – 10.00   Registrering och kaffe

10.00 – 10.05   Välkommen

10.05 – 10.55   Ophovsretten og bibliotekerne
                             Harald von Hielmcrone, Danmark

10.55 – 11.25   MIK och ett uppdaterat referensarbete
                             Gunilla Fors, Malmö stadsbibliotek

11.25 – 11.45   LIBRIS XL – en länkad version
                             Anna Berggren, Kungl. Biblioteket

11.45 – 13.00   Lunch

13.00 – 13.30   En undersøkselse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling
Cathrine Undhjem och Ruth Ørnholt, Norge

13.30 – 13.50   Kvalitet i referensarbetet på Twitter
Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm

13.50 – 14.20   Handledning i KIB-labb – en akademisk verkstad i biblioteket
Lotta Janson, Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket

14.20 – 14.50   Effektkartor, stödraketer och bakelser – hur kan vi möta den allt snabbare utvecklingstakten?
Johanna Olander, Kungl. Biblioteket

14.50 – 15.15   Fika

15.15 – 15.35   Sökverktyg med användarfokus – hur Södertörns högskolebibliotek har utvecklat sitt discoveryverktyg
Rickard Karlsson, Södertörns högskolebibliotek

15.35 – 15.55   Svenskarna och internet 2014
Pamela Davidsson, .SE

15.55                  Avslutning