Content-Type: text/html


Skickat från min iPad

6 mar 2015 kl. 16:49 skrev kari ljunggren <[log in to unmask]">[log in to unmask]>:
<-----Ursprungligt Meddelande----->
From: [log in to unmask]">[log in to unmask]
Sent: 3/6/2015 5:51:42 AM
To: [log in to unmask]">[log in to unmask]
Cc:
Subject: [BIBLIST] Boka den 12-13 november för 2015 års fortbildningsdagar för medicinska bibliotekarier

 

Den 12-13 november är det dags för 2015 års fortbildningsdagar för medicinska bibliotekarier som i år arrangeras av Uppsala universitetsbibliotek.

 

Programmet kommer att utgöras av workshops och planeringen är i full gång. Mer information kommer längre fram men lägg in datumet i kalendern redan nu!

 

Kontaktpersoner:

Satu Bohm [log in to unmask]">S[log in to unmask]

Ulla Jakobsson [log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Vänliga hälsningar,

Satu Bohm, projektledare för fortbildningsdagarna 2015

 

 

 

 

Satu Bohm

Bibliotekarie | Librarian

Samordnare, undervisning | Coordinator, user education

Uppsala universitetsbibliotek | Uppsala university library

+46 18 471 4082

www.ub.uu.se