Content-Type: text/html

Hej

 

Se länk för KB:s förslag på ny struktur för samverkan: KB:s samverkansstruktur  - Förslag på ny form för nationell bibliotekssamverkan, dnr. 6.5-2015-31

 

Se även länk: http://www.kb.se/bibliotek/

 

Med vänlig hälsning

Carina Heurlin Fernold

 

**************************

Carina Heurlin Fernold

Handläggare

Nationell bibliotekssamverkan

Publik verksamhet

Kungl. Biblioteket

www.kb.se

Mobil 010 709 36 55