Content-Type: text/html

Hej!

 

I samband med att SkolBiblioteksCentralen av kultur- och fritidsnämnden fått ett verksamhetsuppdrag inrättas en tjänst för att under tre år tillsammans med tre kollegor på SBC, skolbibliotekarienätverk samt enhetschef arbeta med att utveckla skolbiblioteksverksamheten vid grundskolorna i Lund.

Arbetsuppgifter är bland annat att initiera och utveckla olika läsfrämjande insatser, omvärldsbevaka, anordna och leda nätverksträffar för skolbibliotekarier och referensgrupper. SBC har en bokpool för att komplettera skolbibliotekens egna bestånd och i arbetsuppgifterna ingår bokinköp och

sammanställning av beställningar. Arbete med utvärdering av verksamheten kommer att vara en betydande del liksom att ha en konsultativ roll för både skolbibliotekarier och skolledare vad gäller frågor kring skolbiblioteksverksamhet.

 

http://www.offentligajobb.se/jobad/bibliotekarie-vid-skolbibliotekscentralen-i-lund_lund-sk%c3%a5ne-l%c3%a4n-sverige_1262b294-4f33-4055-b509-b57fc425fec7

 

 

Tjänsten finns nu att söka på www.offentligajobb.se

Sista ansökningsdag är 17 april.

 

 

Välkommen med din ansökan!

 

 

Hälsningar

Gunnel

 

 

Gunnel Olsson

Enhetschef

Folkbiblioteken i Lund

046 – 35 71 41

0734 – 48 52 79

[log in to unmask]">[log in to unmask]

[log in to unmask]" alt="Lunds kommun">