Content-Type: text/html

Nu kommer denna kurs också till Gävle. Missa inte möjligheten att gå den!

 

Uppdatera dina kunskaper om webbens möjligheter 2015.

Omfattande och ambitiös kompetenshöjning om utvecklingen på webben inom tio nyckelområden.

 

 

Webben 2015 - utbildning för folkbibliotekarier, skolbibliotekarier och pedagoger

 

Kursen genomförs den 11-12 maj 2015 i Gävle. Kurstider båda dagarna 09.15-16.00.

 

Utbildningen är en uppföljning och en aktualisering av de kurser som tidigare erbjudits folk- och skolbibliotek samt pedagoger. Den ger en dagsaktuell bild av webben och dess möjligheter inom tio nyckelområden. Kursen är också ett utmärkt stöd för de som arbetar som studiebibliotekarier eller med olika en-till-en-satsningar. Observera att kursen både riktar sig till folk- och skolbibliotek. Dag 2 av utbildningen är av samma vikt för folkbiblioteken som för skolbiblioteken. De snabbt framväxande möjligheterna för fortbildning och livslångt lärande på webben skapar nya förutsättningar för utbildning och kunskapsinhämtning. Här kan folk- och skolbibliotek spela en mycket stor roll. Både som användare, förmedlare och producenter av resurser. Kursen riktar sig givetvis också till skola och pedagoger.

 

Dag 1 behandlar sju olika avsnitt

Begreppet webbkännedom och dess tillämpning i det dagliga arbetet i bibliotek och skola, dagsaktuell status för söktjänster och sökmetodik, begreppet de tre webbarna och arkiveringen av webben, webbens allt vassare översättningsmöjligheter, Creative Commons och licensfrågor, digitaliseringen av kulturarvet nationellt och globalt, omvärldsbevakning för bibliotek och skola. (Dag 1 är en grundkurs med ett innehåll av samma relevans för folk- och skolbibliotek samt pedagoger).

 

Dag 2 (den Globala utbildningsmöjligheten) ägnas avsnitt åtta, nio och tio – appar, webbens verktyg samt Webben som plattform för lärresurser, fortbildning och livslångt lärande.

Här pågår en utveckling med potential att genomgripande förändra villkoren för både bibliotek och skola. TEMAT för dagen illustreras av R. David Lankes - ”A new librarianship based not on books and artifacts only but on knowledge and learning; /../ suggesting a new mission for librarians: to improve society through facilitating knowledge creation in their communities”

(Avsnitten behandlas både ur ett folk- och ett skol/skolbiblioteksperspektiv).

Ett helt nytt avsnitt Webben, litteraturen och boken ingår också i dag 2.

 

Kursen började genomföras under 2013 inom Skolbibliotekarielyftet samt BESÖK (folkbiblioteken i Östergötland) och har därefter genomförts i Värmland, Västernorrland, Jämtland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Skåne, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Nynäshamn, Nacka, Värmdö, svensktalande Finland samt andra län och kommuner. 

 

Hör gärna av dig för mer information och referenser till [log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Detaljerat innehåll samt synpunkter på kursen

www.itpedagogen.com/webben2014/folkoskolbib/

 

 

Kurslokal

Polhemsskolan, Kaserngatan 67, Gävle

Mer information hur du hittar skickas ut närmare kursstart.

 

 

Kostnad och anmälan

En dag: 980 SEK

Båda dagarna: 1780 SEK

Moms tillkommer.

Jag rekommenderar starkt att du försöker gå båda dagarna.

Frågor samt anmälan skickas till [log in to unmask]

 

* IT-pedagogen Umeå har under en period av 20 år genomfört mer än 1 200 utbildningar för bibliotek och skola. Utbildningarna har fått mycket högt betyg för genomförande, innehåll och dokumentation.

 

Välkommen med din anmälan!

 

 

Bästa hälsningar,

Ronny Andersson

IT-pedagogen Umeå

070/6647527