Content-Type: text/html

Hej!

Årets första nummer av Musikbiblioteksnytt

http://www.smbf.nu/dok/mbn/mbn_2015_01.pdf

finns nu på Svenska musikbiblioteksföreningens webbplats www.smbf.nu och i det kan du läsa

·         om en Jämställdhetskonferens i Göteborg

·         om Musik-liv-i-balans-konferens på Kägelbanan

·         om 50-årsjubileet för Arkivet för folklig dans

·         om det immateriella kulturarvet

·         om nätverksträffen för musikarkiv

·         om Musik- och teaterbibliotekets nya biblioteks- och söksystem

·         om radioprogrammet Den svenska musikhistorien

·         om Mazerska kvartettsällskapets bibliotek

·         om kursen Music in Digital Music Libraries and Archives

·         om Svensk musikhistorisk bibliografi 

 

Mycket nöje hälsar Lena Nettelbladt

 

 

[log in to unmask]840C0">

Lena Nettelbladt
Bibliotekarie
Musikverket
Musik- och teaterbiblioteket
Box 16326, 103 26 StockholmTel +46 8 519 554 10
Mob +46 709 16 30 39
musikverket.se