Content-Type: text/html

Jag vill påminna om att sista anmälningsdag är 14 april.

 

Välkommen!

/Maria Lundqvist, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

 

Välkommen till konferensen
Biblioteken och e-medierna!

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg bjuder in

 

http://app.emarketeer.com/resources/11039/_edited_images/email/185961/digkom.jpg

http://app.emarketeer.com/resources/800/EM_GLOBAL_FOLDER/Icons/font_awesome_icons/white/48/calendar.png

När

Tisdag 28 april 2015

http://app.emarketeer.com/resources/800/EM_GLOBAL_FOLDER/Icons/font_awesome_icons/white/48/building.png

Var

Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7. Lokal Galaxen.

http://app.emarketeer.com/resources/800/EM_GLOBAL_FOLDER/Icons/font_awesome_icons/white/48/time.png

När

Kl. 09.30-16.00

 

April

 

http://app.emarketeer.com/resources/800/My_Images/designhelp/image_shadows/Cal/cal_big_shadleft.png

28

http://app.emarketeer.com/resources/800/My_Images/designhelp/image_shadows/Cal/cal_big_shadright.png

http://app.emarketeer.com/resources/800/My_Images/designhelp/image_shadows/Cal/cal_big_shadbot.png

Biblioteken och e-medierna

Att digitalisera litteratur innebär att göra den tillgänglig på ett helt annat sätt jämfört med tryckt material. På biblioteken finns det material i samlingarna som skulle kunna digitaliseras och publiceras. Det kan till exempel vara lokalt material eller ömtåliga böcker som digitaliserade kan spridas till en större publik utanför bibliotekets väggar. Hur kan man göra? Vad ska man tänka på? Vad innebär det att sätta e- framför medier? Under dagen får vi en överblick i att digitalisera och publicera ur olika perspektiv. Vi får också veta mer om hur den digitala läsningen påverkar oss.

Program
09.30 Fika
 
10.00 Välkommen!
 
10.05 Läsning 2.0 – boken och läsaren i det digitala samhället
 Alexandra Borg, doktor i litteraturvetenskap, Uppsala universitet   

Alexandra tar avstamp i sin forskningsstudie ”Läsning 2.0”, där hon undersöker digitaliseringens konsekvenser för bokens samhälle. Föreläsningen diskuterar den digitala läsningens fördelar och nackdelar.  
 
11.00 Bensträckare
 
11.10 Digitalisering för alla
 
Andreas Cederbom, analyschef, Funka Nu

När bibliotekets material digitaliseras finns stora möjligheter att samtidigt göra materialet tillgängligt för personer med olika förmågor. För många med läs- och skrivsvårigheter, synskador eller motoriska problem är tekniska hjälpmedel en förutsättning för att på ett självständigt sätt kunna ta till sig olika typer av innehåll. Men det bygger på att den som skapar materialet har grundläggande kännedom om vad som krävs. Hur gör man för att kunna nå ut till grupper som har särskilda behov och i vilka fall kan det löna sig eller vara nödvändigt att erbjuda alternativa format?
 
12.15 Lunch på egen hand
                     
13.30 Gör din egen e-bok – från färdig text till publicering och spridning
Eva Norling, bibliotekarie, och Christina Hansson, IKT-pedagogisk utvecklare, Blekinge Tekniska högskolas bibliotek och Learning Lab

E-böcker är ett snabbt växande och allt viktigare format. Det finns en mångfald av möjligheter; e-böcker på läsplattor, surfplattor, mobiltelefoner osv. Men utvecklingen har gjort området mer komplext. Det innebär att när man publicerar en e-bok finns det mycket mer att ta hänsyn till. Men hur gör jag då när jag vill publicera min e-bok? Vi kommer att guida dig genom e-bokskogen och ge handfasta råd. Vi kommer också att tipsa om bra verktyg.
 
14.30 Fika
 
15.00 Digitalisering med små medel
Per Andersson, bibliotekarie, Eslövs stadsbibliotek

Hur kan ett litet bibliotek utan direkta resurser för storskalig digitalisering ändå komma igång med ett digitaliseringsarbete? Eslövs bibliotek har testat sig fram och hittat sina lösningar på hur ett bibliotek kan tillgängliggöra lokalt material digitalt genom att skapa egna lokalhistoriska e-böcker.
 
15.45 Sammanfattning av dagen
 
16.00 Slut för idag
 
Avgift
Dagen kostar 300 kr exkl. moms/person, fika ingår, lunch på egen hand.

Parkering
Om du kommer med bil är här en
karta över parkeringsplatser i Växjö.

Information
För mer information kontakta Maria Lundqvist,  tfn 0455-32 19 52,
ma[log in to unmask] eller Therese Emilsson, [log in to unmask]se, tfn 0455-32 20 54.             
 

Anmäl dig här senast 14 april

http://app.emarketeer.com/resources/11039/_edited_images/email/185961/BiBK_logo_cmyk.jpg

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
www.lansbiblioteksydost.org
 

http://app.emarketeer.com/a/plink/opener/43087662lfNxNguxwmEbdnWD_2_185961.gif