Content-Type: text/html

Jag ser också gärna källor för de undersökningar och reportage du nämner. Min erfarenhet är ofta det motsatta så det skulle vara intressant att läsa vidare kring.

 

Vänligen
Magdalena

 

Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask].se] För mikael vikman
Skickat: den 2 mars 2015 10:31
Till: [log in to unmask]se
Ämne: Re: [BIBLIST] Det fria ordet väger lätt vid universitetet i Karlstad

 

Torbjörn Karlberg;
Som intresserad biblioteks- och informationsvetare måste jag ställa frågan:
Källor på det?
 
Med vänlig hälsning Mikael Vikman
 


Date: Mon, 2 Mar 2015 09:56:06 +0100
From: [log in to unmask]M">[log in to unmask]
Subject: Re: [BIBLIST] Det fria ordet väger lätt vid universitetet i Karlstad
To: [log in to unmask]">[log in to unmask]

Anna,

undersökningar och reportage i press har visat att kulturpersoner -

(de som sysslar med konst i någon form) till övervägande del

röstar till vänster, liksom journalister.

Borgerliga författare och recensenter är i stort sett utdöda.

I stället har vi fått  Åsa Linderborg som kulturchef på gamla

fina Aftonbladets kultursidor. Stackars oss.

Torbjörn Karlberg

 

 

Den 2 mars 2015 09:38 skrev Ann Wiklund <[log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]>:

Torbjörn - jag måste fråga, vad är en kultur/vänsterperson? Är kultur och vänster synonymt? Är det partibundet? Var snäll och utveckla det.

Hälsningar

Ann Wiklund

 

2 mar 2015 kl. 08:47 skrev Torbjörn Karlberg <[log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]>:

 

Ja det är för sorgligt med alla islamistiska hot mot oss och yttrandefriheten.
Kultur/vänsterpersoner säger ofta nu att :
”Jag står för yttrandefrihet och den ska gälla alla, men ...”
Sen kommer det – ”man skall väl inte såra andras religion m.m.”
Samma personer är ofta hånfulla och fördömande mot folk som säger:
” Jag är inte rasist, men...”
(Har vi inte tagit emot tillräckligt många nu eller liknande.)
Det är tydligen lika lätt att vara förstående mot egna ideal,
som att fördöma andras åsikter.
Torbjörn Karlberg

 

Den 27 februari 2015 16:34 skrev Jan Szczepanski <[log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]>:

En föreläsning av konstnären Lars Vilks  har ställts in av Karlstads universitet.

Beslutet har väckt internationell uppmärksamhet. Det är synd och skam att det

fria ordet väger så lätt i Karlstad. Vi såg nyligen samma sak hända i Göteborgs

stadsbibliotek att säkerhet går före det fria ordet.

 

 

 

 

Klipp från SR:s hemsida

 

Utrikespolitiska föreningens ordförande Paula Holst:

 

– Jag förstår att det är en väldigt orolig och kritisk tid, men det är just nu vi måste stå upp för yttrandefriheten. Det är nu det är som viktigast, att tysta det fria ordet på ett lärosäte som universitet är ytterst problematiskt.

 

 

Lars Vilks skriver på sin hemsida:

 

Jag fick tidigare idag (eller rättare sagt igår) besked om att Universitetet i Karlstad inte längre ville genomföra den planerade föreläsningen för Utrikespolitiska Föreningen. Säkerhetsskäl, säger man. Vad jag vet är det inte polisens uppfattning utan rektorns egna spekulationer. Yttrandefriheten vid universiteten bestäms med andra ord genom tillräckligt mycket våld. 

 

 

 

Jan

 

​​

 

--

Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">J[log in to unmask]