Content-Type: text/html

Kungl. biblioteket arrangerar den 9-11 mars 2015 kursen Dewey decimalklassifikation - Fördjupningskurs.


Tider: måndag 11-16, tisdag 9-16, onsdag 9-15
Kursen går grundligt igenom hur man konstruerar deweykoder samt regler och anvisningar. Egna övningar är en viktig del av kursen. Kursen hålls i Stockholm.

Mer information och anmälan finns på  http://www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2015/Dewey----Fordjupningskurs-9-11-mars-2015/

 

Det finns fortfarande några platser kvar till fördjupningskursen. Sista anmälningsdag är 2 mars 2015.

 

Med vänlig hälsning

Harriet Aagaard

 

----------------------------------------------

 

Harriet Aagaard

Kungliga biblioteket

Metadata och systemstöd

Box 5039

102 41 Stockholm

 

Besöksadress: Humlegården

Telefon: 010-7093612

Mobil: 070-0073612

E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Håll dig informerad om Deweyfrågor genom Deweybloggen:

http://deweybloggen.blogg.kb.se/