Content-Type: text/html
Jag frågar: Ska EBSCO nu bestämma vilka böcker som ska finnas i våra samlingar. Ska ett globalt amerikanskt kommersiellt
företag nu även fylla våra elektroniska bokhyllor som man tidigare fyllt våra elektroniska tidskriftshyllor. Samma material i
tusentals bibliotek över hela världen. Kostnadseffektivt säkerligen men ack så torftigt. Våra bibliotek börjar alltmer likna
Macdonalsserveringar istället för att  vara stjärnkrogar.

Jag ställer frågan därför att EBSCO nu börjar nu bli en stor aktör inom e-böcker och säkert kommer att bli dominerande.

Klipp:

EBSCO eBooks offers over 700,000 e-books and audiobooks. EBSCO proactively acquires new content in critical areas, based on the dynamic needs of libraries. Accessing the EBSCOhost® platform for e-books and audiobooks saves librarians training time and adds a well-known search platform to the end user’s experience. Allowing end users to search for e-books and audiobooks along with their EBSCOhost database content improves the discoverability of library collections. Lowering the cost for libraries makes the decision to focus on or add to e-book and audiobook collections easier and more cost-effective.  


Jan
--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]