Content-Type: text/html

Hej,


Den 15-16 april 2015 arrangerar Kungl. biblioteket:

 

2015 IFLA International News Media Conference

“Transformation of the online news media: implications for preservation and access”.

 

Mer information om konferensen, innehållet och anmälan finns på adressen http://www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2015/IFLA-International-News-Media-Conference-/.

 

Välkommen med din anmälan!

 

 

 

 

 

Karl Isaksson
Utbildningssamordnare
Avdelningen för publik verksamhet

Enheten för kommunikation och e-tjänster

Kungl. biblioteket/National Library of Sweden
Post: Box 5039, 102 41 Stockholm
Besök: Humlegården

Telefon: 010 709 36 34
Skype: karl_isaksson

E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]
www.kb.se