Content-Type: text/html

Hej!

Vi på Malmö högskolas bibliotek arbetar just nu med ett projekt om OA-resurser och hur vi bäst selekterar och tillgängliggör dessa. Som det ser ut nu lyfter vi i stort bara fram kommersiellt och licensierat material via vår webb. Vi skulle därför gärna vilja veta hur andra resonerar angående OA-resurser, framför allt när det gäller monografierna. Hur väljer ni ut vad som ska göras tillgängligt via biblioteket?

Hälsningar Eva

 

Eva Tornbjer

Bibliotekarie / Librarian
Bibliotek & It / Academic Services
Malmö högskola / Malmö University

 

[log in to unmask]">[log in to unmask]
Tel: 040-665 72 03