Content-Type: text/html

Hej gott folk!

Snart kommer ett nytt nummer av tidskriften bis ut! Den här gången är temat ”Kommersialismens negativa verkningar” och några smakprov ur innehållet är:

* Crowdsourcing som möjlighet och problem
* Biblioteken som låntagare i e-publiceringens era: Open access som möjlighet till bättre tillgänglighet
* De osynliga biblioteken i klorna på Facebook

Numret innehåller utöver detta även kortare texter, boktips, samt rikligt med originalillustrationer.

Det går bra att bli medlem eller prenumerera genom att betala in aktuellt belopp på Pg-nummer 33 53 16-6 bis. Vid inbetalning, glöm inte att skriva fullständig adress och vilken typ av prenumeration inbetalningen avser.

* 160 kr för medlemskap inkl. prenumeration för student, pensionär, person utan full inkomst
* 250 kr för vanlig medlemskap inkl. prenumeration
* 160 kr för prenumeration utan medlemskap
* 300 kr för institutioner samt prenumerationer utlandet
* 500 kr för stödmedlemskap


Se även http://foreningenbis.com/.

Välkomna som prenumeranter eller medlemmar i BiS!


Redaktionen