Content-Type: text/html
Hej

Någon beläst som kan lokalisera nedanstående citat av Hjalmar Söderberg. Vilket verk?

"Vi vore naturligtvis bägge pessimister, men detta övergick allt vad vi kunnat drömma. Världen var ännu sämre än vi hade tänkt. Vi stirrade tysta ut i röken och kunde icke finna ord. Och vi skildes som två skuggor."

Hälsningar 
Klemens

Klemens Karlsson
Bibliotekschef / Library director, PhD.
E-mail:
[log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]
Phone: + 46 8 450 41 20
Mobile: + 46 767 24 35 23

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstfack

University College of Arts, Crafts and Design

Visiting address: LM Ericssons väg 14
Postal address: Box 3601, SE-126 27 Stockholm, Sweden

Phone: + 46 8 450 41 00

www.konstfack.se