Content-Type: text/html
Hej!
Om du vill spara några kronor och har tänkt att åka på det tredje emtacl i Trondheim under april bör du anmäla dig före den 20:e februari.
Registrering - https://ntnu.wufoo.eu/forms/emtacl15-registration-form/
Information om konferensen som äger rum den 20-22 april.
Programmet som i princip är färdigställt erbjuder flertalet intressanta punkter med namnkunniga personer utanför och inom bibliotekssfären:
Det fullständiga programmet hittar du här:
https://docs.google.com/document/d/14rCWJ5q0jrzsz1eFeKY0tV3OoOzIlLpZBaNNFMPpvQM/edit

Allt man behöver veta finns prydligt samlat på: http://emtacl.com/