Content-Type: text/html

Inbjudan till att delta vid Norwegian academic library conference med titeln: Framifrå fag- og forskingsbibliotek – frå strategiar til handling, som hålls i det nya Campuset på Högskolan i Bergen, 18-19 juni 2015, se mer på: https://bibliotekkonferansen2015.b.uib.no/

 

Maria Carme Torras Calvo, ph.d. | Bibliotekdirektør | Høgskolen i Bergen |

Tel + 47 55 58 79 14 | Besøksadresse: Inndalsveien 28 |