Content-Type: text/html
 är titeln på en utredning från Lunds universitet.

Klipp:

. Folkbiblioteken har i uppdrag att finnas för alla. Genom att på ett medvetet sätt arbeta med att förverkliga meröppna bibliotek som inkluderande mötesplatser i lokalsamhället menar vi att de kan vara en del i att på framgångsrika sätt nå folkbibliotekens demokratiska uppdrag.

http://www.skane.se/Public/Kultur/Utredningar%20och%20rapporter/MER%C3%96PPET%20SLUTVERSION.pdf
--
Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">Jan.Szczepanski[log in to unmask]