Content-Type: text/html

Konferens: Makt, sociala medier och kommunikation

[log in to unmask]0" alt=Konferensbild2RamSkarp>En konferens om sociala medier och bibliotek, den fjärde i ordningen arrangerad av Biblioteksrådet. En dag med föreläsningar och goda exempel på hur vi kan arbeta kring sociala medier. Under dagen blir det också tillfällen till diskussioner.

Program för dagen

Kl. 9-9.30
Registrering och kaffe/thé med smörgås

Kl. 9.30-9.40
Karin Grönvall
, bibliotekschef på Södertörns högskolebibliotek hälsar välkomna

Kl. 9.40- 10.30
Maria Berg Kronkvist
”Förväntningar och verklighet – bibliotek och sociala medier i samspel”

Kl. 10.30-10.40
Bikupor

Kl. 10.40-11.20
Michael Forsman ”Duckface/Stoneface – om selfies och annan användning av sociala medier bland 10- och 13-åringar”

Kl. 11.20-11.30
Bensträckare

Kl. 11.30-12.10 Maria Niemi Bli normkreativ – hur du kommunicerar så att alla känner sig inkluderade”

Kl. 12.15-13.15 Gemensam lunch

13.15- 14.45
Gruppdiskussioner inklusive fika

Kl. 14.50-15.50
Goda exempel från tre olika verksamheter:
Kista bibliotek, SSB
- Hassan Alavi
Bibliotek Botkyrka
- Anna-Stina Takala
Nordiska museet – Kajsa Hartig

Kl. 15.50-16.00
Karin Grönvall,
summerar dagen

Dag: 31 mars 2015
Tid: 9.00 – 16.00
Plats: Huddinge konferenscenter. Hitta dit!
Konferensavgift: 600 kronor, moms tillkommer. Vi bjuder på fika och lunch.

Anmäl dig här senast den 13 mars!

Presentation av föreläsarna

Maria Berg Kronkvist var doktorand vid Åbo akademi 2008-2013. Hennes doktorsavhandling ”Social media and public libraries” blev klar på våren 2014. Sedan hösten 2013 är hon vikarierande bibliotekschef i Malax kommun och arbetar också 20 procent för fredrikabiblioteken.fi. Hon sitter även i styrelsen för Finlands svenska biblioteksförening

Maria Niemi, en normkreativ kommunikationsstrateg som driver företaget Hyvää Kommunikation. Hon sitter även i ledningsgruppen för Nackademins utbildning marknadskommunikatör i sociala medier.

Michael Forsman är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Han har skrivit flera böcker om svensk mediehistoria och om ungdom och medier. För närvarande arbetar han med frågor om barn, unga och internet, bland annat inom EU-Kids Online, samt med medie- och informationskunnighet (MIK). Rapporten: Duckface/Stoneface (2014). Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i årskurs 4 och 7

Läs gärna bloggen Sociala medier på biblioteken som drivs av Biblioteksrådet i Stockholms län.

För mer information kontakta: Hanna Johansson, [log in to unmask]">[log in to unmask]  eller Cecilia Bengtsson, [log in to unmask]">cecili[log in to unmask] , 076-1231280

Varmt välkomna!