Content-Type: text/html

Hej!

 

Än har du chansen!

Deadline för att skicka in ett abstract har förlängts till 14 februari.

 

Kristin Olofsson

 

-----------------------------------

 

ELAG är en årligt återkommande bibliotekskonferens med inriktning mot utveckling, teknik och data.
Nu har du chansen att presentera en idé, ett projekt eller en fråga man borde börja diskutera. Årets tema är ²data".


I år hålls konferensen i Stockholm, 9-11 juni, och Kungl. Biblioteket är värd.
En anknytande bootcamp kommer att hållas 8 juni.


Du kan skicka in förslag på presentationer, workshops eller bootcamps. Deadline är 2 februari 2015. Läs mer på http://elag.org/


Varmt välkommen med bidragsförslag!


Kristin Olofsson


Chalmers tekniska högskola/Chalmers University of Technology
SE-412 96 Göteborg, Sweden
Tel:+46-(0)31-772 37 50
www.lib.chalmers.se
E-mail:[log in to unmask]

 


Från: Kristin Olofsson
Skickat: den 11 december 2014 13:14
Till: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
Ämne: Skicka in ditt bidrag! Call for proposals ELAG 2015