Content-Type: text/html

Välkommen till  SFIS vårkonferens 2015 25/3

Plats: Arbetets museum, Norrköping

Tema: Internet som infrastruktur

1995 slog Internet igenom. Hur har denna strukturomvandling påverkat oss? Hur har omvärlden förändrats? Hur har våra arbeten förändrats? Hur har vi förändrats? Vad väntar på oss under nästa 20 år av IT-utveckling?

Välkommen till en heldag med Internet som infrastruktur!

Talare;

Gerhard Andersson, pionjär inom fältet internetdistribuerad terapi

Shaofang Gong, WIOTECH om The Internet of Things

Sara Lerén, användarupplevelsen

Leif Nixon Bra och mindre bra incidenthantering. Om datorsäkerhet

Carolina Olsson, Datamuseet IT-ceum

 

Mer om våra talare kan du läsa om på konferenswebben

http://www.sfis.nu/konferenser/konferenser/2015/varkonferens

På konferenswebben kan du också anmäla dig. Välkommen!

Vi ses i Norrköping!

 

SFIS årsmöte är planerat att äga rum i Norrköping 24/3 preliminärt 17,00. Det är således läge att göra ett större besök i det vackra industrilandskapet!

 

 

Med glada hälsningar
 
Kajsa Gustafsson Åman, ordförande SFIS Mellansverige

Förste bibliotekarie, avdelningschef

[log in to unmask]" alt="Linköpings universitet">

[log in to unmask]" align="right" alt="sigill_96dpi_50px" v:shapes="Bild_x0020_10">

Linköpings universitetsbibliotek/Campus Norrköpings bibliotek
581 83 Linköping
Telefon: 011-36 35 32 mobil 073-2702437
Besöksadress: Bredgatan 33, Campus Norrköping

Besök oss gärna på: www.bibl.liu.se