Content-Type: text/html
Hej.
På Svenskt visarkiv kan du söka på strofer ur visor. http://katalog.visarkiv.se/lib/views/visolat/Default.aspx?item=89
Tyvärr så ger din strof flera träffar=)
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar
Kristin Karlsson
Bibliotekarie
 


Biblioteket
Box 500, 343 23 Älmhult
0476-552 18
[log in to unmask]">[log in to unmask]
www.almhult.se
 
>>> Mari Löf<[log in to unmask]> 2015-02-09 16:39 >>>

Hej!

 

Nu hoppas jag att det finns många detektiver här som kan hjälpa mig!

 

Jag har fått en fråga från en musicerande låntagare som vill få tag på texten till en äldre visa/stycke som heter ”Min far han var en västgöte han han”.

Är det någon som vet om man kan få tag på den texten någonstans, eller möjligtvis känner till en notsamling el. dyl. där ni har sett det stycket med text?

Kanske kan den finnas i någon västgötasamling i västra Sverige?

 

Vänliga hälsningar,

Mari Löf

Perstorps bibliotek