Content-Type: text/html

Högskolan Dalarnas biblioteket arbetar nu på att rätta till felet.

Det kan ta någon vecka innan rättningen slår igenom i Libris websök.

 

Åsa Härstedt

Bibliotekarie

Högskolan Dalarna

Biblioteket i Borlänge

023-77 81 96

[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

https://www.facebook.com/HogskolanDalarnasBibliotek

 

From: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Jan Szczepanski
Sent: den 1 februari 2015 14:08
To: [log in to unmask].se
Subject: [BIBLIST] Namn och bygd

 

Alla pratar om hur viktigt det är att göra vetenskapliga resultat fritt tillgängliga. I praktiken finns det ett stort hinder, biblioteken.

Uppenbarligen krävs att tidskriften ingår i ett "paket" som kostar skjortan. Enstaka tidskrifter är besvärliga och kräver biblioteks-

kompetens.

 

Utan tvekan har övergången till att erbjuda elektroniska versioner av vetenskapliga tidskrifter underlättat och lett till bättre

service. Oftast har man sagt upp pappersversionen, vilket lett till mindre arbete och minimalt med hyllutrymme.

 

Femtiosex bibliotek och museer anser att tidskriften Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning är en viktig tidskrift.

 

http://libris.kb.se/bib/8259020

 

Ett bibliotek, E-biblioteket vid Högskolan Dalarna, anser att den fritt tillgängliga versionen också är viktig. Tyvärr har man låst in den

och gjort den tillgänglig enbart för lokala användare.

 

http://libris.kb.se/bib/16549195

 

Det är obegripligt att våra akademiska bibliotek inte prioriterar tidskrifter som Namn och bygd när dom blir fritt tillgängliga även om dom två

senaste årgångarna är spärrade som i det här fallet.

 

http://www.kgaa.nu/tidskrift.php?id=4

 

 

Jan

 

--

Jan Szczepański
F.d Förste bibliotekarie och chef för f.d Avdelningen för humaniora,
vid f.d. Centralbiblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek
E-post: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]