Content-Type: text/html [log in to unmask]">

Kungl. biblioteket arrangerar den 20-22 oktober 2014 kursen Dewey decimalklassifikation - Fördjupningskurs.


Tider: tisdag 11-16, onsdag 9-16, torsdag 9-15
Kursen går grundligt igenom hur man konstruerar deweykoder samt regler och anvisningar. Egna övningar är en viktig del av kursen. Kursen hålls i Stockholm.

Mer information och anmälan finns på  http://www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2014/Dewey---Fordjupningskurs-20-22-oktober-2014/

 

Välkommen med din anmälan,
Harriet Aagaard

 

Harriet Aagaard

Kungliga biblioteket

Metadata och systemstöd

Box 5039

102 41 Stockholm

 

Besöksadress: Humlegården

Telefon: 010-7093612

Mobil: 070-0073612

E-post: [log in to unmask]">harriet.aagaa[log in to unmask]

 

Håll dig informerad om Deweyfrågor genom Deweybloggen:

http://deweybloggen.blogg.kb.se/