Content-Type: text/html

Vill du ingå i LIBRIS-teametet och arbeta med att bygga upp den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS?

Har du gedigen erfarenhet av arbete med metadata i olika former, i teori och praktik?
Har du erfarenhet av och förståelse för arbets- och dataflöden mellan system och erfarenhet av arbete med bibliotekssystem och/eller andra närliggande system som används på biblioteken?
Har du kunskaper om metadata- och indexering på en övergripande nivå?

Den här tjänsten är placerad på enheten för metadata och systemstöd, som ansvarar för metadatasamordning, samordning av administrativa rutiner, supportavtal, kundservice till externa bibliotek och upphandlingsfrågor.

Läs mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss på;  http://www.kb.se/om/Jobba-hos-oss/

 

Välkommen med din ansökan!

 

 

Med vänlig hälsning

 

Martina Studt Görlinge
HR-generalist

Avdelningen för verksamhetsstöd
Enheten för HR

Kungliga biblioteket/National Library of Sweden
Box 5039, 102 41 Stockholm
Besök: Humlegården, Stockholm
Telefon: 010-709 31 40
E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]
www.kb.se