Content-Type: text/html

Till alla fjärrlåneansvariga och övriga berörda

 

I samband med att KTHB Forumbiblioteket i Kista har flyttat till nya lokaler så byter det även namn och heter nu KTHB Electrumbiblioteket.

Besöksadressen är nu Isafjordsgatan 26, och postadressen Electrum 229, 164 40 Kista. Telefon: 08-790 42 06 och epost: [log in to unmask]">[log in to unmask]th.se

 

Se vidare under vår hemsida: http://www.kth.se/kthb/om

 

Den minnesgoda, och som kuriosa för oss andra, så är biblioteket i Kista därmed tillbaka i de lokaler där det en gång började 1988.

Ann

 

[log in to unmask]" alt="Kth Logo">

 

Ann Tobin

Enhetschef

KTH

KTH biblioteket

Biblioteksservice och lärandestöd

Osquars backe 31, 100 44 Stockholm

Tfn: 08-790 42 04

[log in to unmask]">[log in to unmask], www.kth.se